«Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resulike.»

(Bu salavat-ı şerifeyi Muharricin imamlarından Ahmed bin Han­bel, Buhari, Nisai ile İbn-i Mace (Allah· cümlesine rahmet eylesin) hepsi de Ashab-ı Kiram'dan Ebu Saidil Hudriyy (R. anh) Hazretlerinden tahric ve rivayet etmişlerdir.)

Açıklama: Allahümme. Yani:

,-Ey Hayyül Kayyüm, ey Zülcelali vel İkram olan Allahü celle şa­nühü, amme nevalehu ve ila ilahe gayrühu!
Salli ala Muhammedin Yani:
- Sen, Muhammed (S.A.V.) in üzerine salat eyle. Bizi onun üzerine selam ve salat ile tazime emreyledin. Biz de yüce buyruğuna uyarak salat ile tazim ve tekrim murad ettik. Fakat yüce kadrine uy­gun ve layık olan salata gücümüz yoktur. Aciziz biz. Bu sebepten sen, Gani, Kerim, Rahman ye Rahim olan yüce· zatına yalvarır, ya­karırız ki, Sen, kendin Muhammed (S:A.V.) in üzerine yüce kadrine uygun salat ile salat eyle. Çünkü her bir işte
aciziz. Ancak o işi sana tefviz ile selamet ve rahat buluruz. Şimdi de emir buyurulmuş olduğumuz salat buyruğun da onu ve başka bütün işlerimizi sana havale ettik.

Allah c.c.

Allah c c 1

H.z. Muhammed S.A.S

H Z Muhammed

Anket

anket 1

Online

30 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi