Allahümne salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema salleyte ala ibrahime ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema barekte ala ali İbrahime inneke hamidün mecidün.

Açılama:

Allahümme, bütün yüce tarikat erbabının şeyhieti indinde ism-i azam olan Lafza-yı Celal, ALLAH lafzıdır. Dua edildiği zaman ilk önce o yüce isim ile nida ederek: - Ya Allah manasına ALLlAHÜMME denildi. Allahümme
demekle Allah'ın bütün güzel- isimleri, Esma-yı Hüsnası zikredilmiş olur ve onunla tazarru ve niyazda bulunulur. Bundan dolayı Resulü­müz (S.A.V.) Hazretleri dualarının öncesinde çok kere ALLAHÜMME' ile nida buyurdular.

Salli ala Muhammedin. Yani:

- Muhammed (S.A.V.) üzerine lutufların ve kereminle ve ni'met buyurduğun azıklarınla yakın melaikelerinin katında medhü se­na eyleyerek kendisinin zatını müşerref ve cümleden mükerrem ve cümle üzerine muazzez ve muhterem eyle. Ve tazimine yakışık türlü keremin ve türlü lutfunla muamele eyle ya Rabbi.

Allah c.c.

Allah c c 1

H.z. Muhammed S.A.S

H Z Muhammed

Anket

anket 1

Online

34 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi