«Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala İbrahime inneke hamidün mecidün.»

Bu salavat-ı şerife, Şifa-yı Şerif adındaki kitaptan alınmış ve nakledilmiş olan on salavat-ı şerifenin dokuzuncusudur. Muharricin imamlarından Ebu Naim Hilyesinde ve Deylemi Müsned-i Firdevs'-inde kibar ashabdan Zeyd ibni Haricetül Ensari (R. anh) dan tahric ve rivayet edilmiştir. Zeyd ibni Haricetül Ensari şöyle buyurmuştur:

Hazret-i Resul-ü Ekrem ve Nebiy-yi Muhterem. (S.A.V.) den yalvardım, yakardım: «Size ne türlü salat edelim, beyan buyurun!>> dedim. Resul (S.A.V.) 'de saadet ve iclal .ile;

- Bana salat edin, duada cidden cehd edin ve: «- ,Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala İbrahime inneke hamidün mecidün» deyin, diye buyurdu.

Açıklama: Allahümme. Yani:

-Ey Allahım, ·Ey Celle Şanühu ve amme nevalehu ve la ilahe gayrühu.

Barik ala Muhammedin. Yani:

-sen, Hazret-i Muhammed (S.A.V.) in üzerine bol hayırlar ver. Verdiğin ni'metlerin ve fezailin cümlesini gün günden arttır, devamlı kıl ve bereketler ihsan eyle.

Ve ala ali Muhammedin Yani:

- Hem de Muhammed (S.A.V.) in al'i ve ashabı ve ümmetinin üzerlerine bereket ihsan eyle .

Allah c.c.

Allah c c 1

H.z. Muhammed S.A.S

H Z Muhammed

Anket

anket 1

Online

8 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi