«Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi kema salleyte ala İbrahime ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ke-ma barekte ala ali İbrahime fil alemine inneke hamidün mecidün.

Bu ikinci salvat-ı şerifeyi, eimmeyi muhricinden İmam-ı Malik Muvatta'inde, Müslim Sahihinde ve Ebu Davud ve Tirmizi ve Nisai (Allah hepsine rahmet eylesin) Ebu Mes'udül Ensari'den tahric ve rivayet etmişlerdir. Onlar buyurdular ki:

-Sa'd ibni Ebu Ubade (R. anh) Peygamber-i Zişan (S.A.V.) in huzuruna varmışken, Fahr-i Alem ve Seyyid-i Beni Adem (S.A.V.) Hazretleri uğur ve ikbal ile meclise teşrif buyurup geldiler. Sohbetiy­le şereflenmiş iken Bişr ibni Sa'd Hazretleri (R. -anh) dedi ki:

- Ya Resulallah! Hak Tebareke ve Teala Hazretleri biz kulları­na sen alicenab peygamberin üzerine salat ile emir buyurdular. Duyduk ve itaat ettik. Lakin biz size ne keyfiyet ile üzerinize salat edelim? Bişr, böyle sorunca Hazret-i Resul-i Müfaddal ve Nebiy-yi Mü-beccel Hazretli cevap vermeyerek uzun bir zaman sustular. Hatta biz­ler: Bişr niçin böyle bir soru sordu? diye üzülmüştük. Hazret-Muhammed (S.A.V.) sonra saadet ve iclal ile soruya cevap vererek şöyle buyurdu:

- Siz, Allahümme salli ala Muhammedin diye başlayıp sonunu okuyarak, bu
salavat-ı şerifeyi öğrenin ve selamı tahiyatta:

Allah c.c.

Allah c c 1

H.z. Muhammed S.A.S

H Z Muhammed

Anket

anket 1

Online

23 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi