«Allahümme salli ala Muhammedin kema emertena en nusalliye aleyhi. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema büve ehlühü. Allahümme salli ala Muhammedin kema tühibbü ve terdahü lehü.»

Açıklama: Allahümme. Yani:

-Ey zatında ve sıfatlarında ortak ve eşi, benzeri, misli bulun-mayan, onlardan· uzak olan zevcelerden, oğullardan, şekilden ve azadan ari ve beri olan yüce Allah!

Salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin. Yani:

- Sen, Hazret-i Muhammed (S.A.V.) üzerine ve Muhammed (S.A.V.) in al'inin (ailesinin, ona uyanların ve ümmetinin) üzerine sa­lat eyle.

Allah c.c.

Allah c c 1

H.z. Muhammed S.A.S

H Z Muhammed

Anket

anket 1

Online

5 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi