İnnellahe ve melaiketehü yusalline alennebiyyi. Yaeyyühellezine amenü salli aleyhi ve sellimu teslimen. Lebbeykelallahümme Rabbi ve sa'deyke salavatulahib berrir rahimi. Vel melaiketil mukarrebine ven nebiyyine : vessıddıkıyne veşşühedai vessalhine. Vema sebbaha leke min şey'in ya Rabbel alemine. Ala seyyidina Muhamnıed ibni Abdul­lahi hatemin nebiyyine. Ve seyyidil mürseline ve imamil müttekıyne ve resuli Rabbil alemineş şahidil beşiriddai ileyke biiznikes siracil münniri aleyhis selamü.

(Bu on- birinci salavat-ı şerife, ki, Şifa-yı Şeriften alınan salavat-ı şerifenin onuncusudur. Bu salavatı şerife Hazret-i Ali kerremallahü vechehu'dan rivayet edilmiştir. Mevahib'de yazar· ki:

- Gerçekteh, Şeyh Zeynüddin bin Elhüseyin (Allah rahmet ey- lesin) in kitabında şöyle· yazmıştır:

«Nebiler Sultanı, Safiler Serdarı, Hüda'nın Habibi, Ceza Günü­nün Şefaatçısı Muhammed (S.A.V.) Efendimiz Hazretleri. Saadetle Beka diyarına teşrif buyurduktan sonra ehl-i Beyt ve ashab-ı kiram hazretleri (Allah
cümlesinden razı olsun) Resulullahın firakından, ayrılışından doğan üzuntü ve hüzünlerini salavat-ı şerife ile biraz olsun giderdikten sonra kibar-ı · ashabdan · Hazret-i Abdullah bin Mes'ud (R.anh) hazretlerinden bir salat keyfiyeti dileyerek niyaz edince 0 da:

- Hazret-i Ali (K.V.) den rica edin! demiştir. Onlar da Hazret-i Ali (R.anh) dan rica ve niyaz ettiler. O da bu salavat-ı şerifeyi öğ­rettiler. Bu salavat-ı şerifeye, Kur'an-ı Azimüşşan'a teberrüken ayet-i kerime ile başladılar.
Açıklama

İnnellahe ve melaiketehu yusalline alennebiyyi. Yani:

Allahü Azimüşşan , ( celle şanühu ve amme nevalühü) bizzat Nebiy-yi
Mükerrem Muhammed (S.A.V.) in üzerine aralıksız salat eder.

(Hak Tealadan salat ile murad, rahmet ve türlü ata ve keremdir. Yani, Cenab-ı Allah türlü İlahi atiyyesini ve türlü Rahmani Iutuflarını daima ve aralıksız Muhammed (S.A.V.) in üzerine göndere­rek şanını yüceltir.) Ve şanı yüce Allah'ın bütün melekleri daima ve aralıksız olarak Nebiy-yi Memduh ve Resu.l-ü : Mahmud Hazreti Muhammed Mustafa (S.A.V.) üzerine salat ederler.

Allah c.c.

Allah c c 1

H.z. Muhammed S.A.S

H Z Muhammed

Anket

anket 1

Online

29 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi