«Allahümme ec'al salavatike ve berekatike ve rahmetike ala sey-yidil mürseline ve imamil müttekıyne ve hatemin nebiyybıe Muham­medin abdike ve resulike imami'l hayri ve kaaidil hayri ve resülir rahmeti. Allahümmeb'ashü mekamen mahmuden yağbituhü fihil evvelime vel ahirine. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Mu-hammedin kema salleyte ala İbrahime inneke hamidün mecidün. Al­Iahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakte ala İbrahime inneke hamidün mecidün.»

(Bu on ikinci salvat-ı şerife ki onu Muharricin imamlarından ibni Mace ve Beyhaki ve başkaları '(Allah hepsine rahmet eylesin) Ashabdan Mes'ud oğlu Abdullah (R.anh) Hazretlerinden tahric ve rivayet etmişerdir.

Açıklama:

A.llahümme Yani:

- Ey Hayyü ve Kayyum Zülcelali vel İkram olan Allah'ım!

Ec'al salavatike ve berekatike ve rahmeteke seyyidil mürseline. Yani:
- Sen, türlü tazimat ve tekrimatını, türlü türlü bereketlerini, rahmet ve atıfetini bütün Resullerin Seyyidi · Muhammed (S.A.V.) üzerine nazil ve sabit eyle.

Ve imamil muttekine ve Hatemil Nebiyyine. Yani:

- O Muhammed (S.A.V.) ki bütün müttekilerin kılavuzu, öncü­südür ve bütün nebilerin hatemidir, onları sona erdirendir.

Muhammedin abdike ve resülike. Yani:

-Öyle Muhammed (S.A.V.) ki ibadet, taat ve hizmetinde kaim ve kulluğunda daimi bir kulundur ve cümleden de yüce Resulündür.

Allah c.c.

Allah c c 1

H.z. Muhammed S.A.S

H Z Muhammed

Anket

anket 1

Online

35 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi