Allahümme salli ala Muhammedin nebii ve ezvacihi ümmeha-til mü'minine ve zürriyyetihi ve ehli beytihi kema salleyte ala İbra­hime inneke hamidün mecidün.

(Bu sekizinci salavat ki Şifa-yı Şerif adındaki kitaptan alınmış olan on salavat-ı şerifenin yedincisi olur. Eimme-yi Muharricinden . Ebu Davud ve Taberi (Allah onlara rahmet eylesin) Ashab-ı Suffa seyyidlerinden Hazret-i Ebu Hüreyre (R. anh) Hazretlerinden tah­ric ve rivayet etmişlerdir. O da cümle zahiri ve batıni ilimleri ile mükemmel olan Nebiyyi Zişan Resulullah (S.A.V.) Efendimizden rivayet buyurdular:

Bir kimse kendisine tam kile (ölçek) ile ecir ve sevab verilmesini isterse, :o kimse salat getirdiği zaman bu salat ile salat eyle­sin. Yani, bize ve ehl-i- beytimiz üzerine bu salat-ı şerifeyi getirenle­rin ecri ve sevabı katı katınadır ve yeteri kadar ihsanda bulunulur.

Açıkla ma:

Allahümme Yani:

- Ey zatında ortak ve benzerden, eyzati sıfatlarında ve fiillerin­de de benzerinden ve eşinden uzak olan Allahü Celle Şanühu.

Salli ala Muhammedin nebii. Yani:

Sen Hazret-i Muhammed (S.A.V.) üzerine onun şanına layık ve sevgililiğine uygun salat ve tazim ve tahiyye ve tekrim ile sala teyle ey Rabbim. Çünkü o öyle Muhammed ki Sübhani yüce emirleri ve Yezdani nehiyleri ve cümle yüce şeriatinde işlenmesi lazım gelen amelleri ve Hak Teala tarafından kullara tebliği ile memur oldukları şeylerin cümlesini ödevlendirildiği yolda haber vericidir.

Allah c.c.

Allah c c 1

H.z. Muhammed S.A.S

H Z Muhammed

Anket

anket 1

Online

31 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi