Formunuz başarılı bir şekilde bize ulaştı.

Göndermiş olduğunuz forum ile ilgili size en kısa zaman eposta veya telefon ile bilgi verilecektir.

 

 

 

 

 

 

Bismillâhirrahmanirrahîm.

Allahümme salli alâ Muhammedinin nebiyyin adede men sallâ aleyhi minel ahyari.
Ve adede men lem yusalli aleyhi minel esrari.
Ve adede kataratil, emtari ve adede evraki es’ari.
Ve adede enfasil müstağfirine bil, eshar.
Ve adede mâ kâne ve mâ yekûnu ila yevmil haşari vel kahhari.
Ve salli aleyhima tekakbelleylü venneharriü.
Ve salli aleyhi muhtele felmelevanü.
Ve teakalel ferhedan.
Ve adede emvacil bihar.
Ve adederrimali vel kıfarı beliğ ruhehu ve ervaha ehli beytihi minnettehiyyete vetteslime ve alâ cemiilenbiyai velmürselini.
Velhamdülillahi rabbil âlemine.
Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin biadedi külli zerratin elfe elfe merretin.
Allahümme salli alâ Muhammedin nebiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
Sübbühün kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruhi rabbiğfir verham ve tecavez amma ta’lemü inneke entel eazzül ekremü.
--------------
BİRİNCİ SALÂVAT-I ŞERİFE
birinci salavati serife

Allahümme salli alâ Muhammedin ve ezvâcihi ve zürriyetihi kema salleyte alâ İbrahime ve bârik alâ Muhammedin ve ezvâcihi ve zürriyetihi kema bârekte alâ âli İbrahime inneke hamîdün mecîdün.

---------------------

İKİNCİ SALÂVAT-I ŞERİFE

ikinci salavati serife

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihi kemâ salleyte alâ İbrahime ve bârik alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammedin kemâ bârekte alâ âli İbrahime fil âlemîne inneke hamîdün mecîdün.

---------------

ÜÇÜNCÜ SALÂVAT-I ŞERİFE
ucuncu salavati serife

Allahümme salli alâ Muhammedin ve âli Muhammedin kemâ salleyte alâ ibrahime be bârik alâ Muhammedin ve âli Muhammedin kemâ barekte alâ İbrahime inneke hamîdün mevîdün.

-------------------

DÖRDÜNCÜ SALÂVAT-I ŞERİFE
dorduncu salavati serife

Allahümme salli alâ Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve alâ âli Muhammedin.

--------------

BEŞİNCİ SALÂVAT-I ŞERİFE
besinci salavati serife

Allahümme salli alâ Muhammedin abdike resûlime.

--------------------------

ALTINCİ SALÂVAT-I ŞERİFE
altinci salavati serife

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrahime ve âla âli İbrahime inneke hamîdün mecidün. Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke hamîdün mecidün. Allahümme ve terahham alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ terahhamte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke hamîdün mecîdün. Allahümme vetehannen alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ tahannente alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke hamîdün mecîdün Allahümme ve sellim alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ sellemte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke hamîdün mecîdün.

--------------------------

Himmet İsteme Sigası
himmet isteme sigasi
Essalatü vesselamu biadedi ilmillahi aleyke ve ala elike ya rasulallahi eğisni seria

Allah c.c.

Allah c c 1

H.z. Muhammed S.A.S

H Z Muhammed

Anket

anket 1

Online

13 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi