Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin verham Muhammedin ve ale Muhammedin ve barik ala Muhammeddin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ve rahimte ve barekte ala İb­rahime ve ala ali Ibrahime fil alemin inneke hamidün mecidün.

Bu yedinci salavat-ı şerifeyi Cezuli Hazretleri (Allah rahmet ey­lesin) Ebu-ş Şeyh, Ebu Muhammed bin Zeyd'in (Allah ona rahmet eylesin) risalesinden almışlardır.

Açıklama:

Allahümme. Yani:

-Ey Celil, Cebbar, bağışlayıcı Gafur, günah ve ayıpları örten yüce Allah'ım.

Salli ala Muhammedin. Yani:

-Sen, Hazret-i Muhammed (S.A.V.) üzerine, yani şanını layık tazim ve türlü türlü ni'metlerle daima mükrim ve onun ümmetinin üzerine daima türlü rahmetle muamele et. Ve ümmeti hakkında dün­ya ve ahirette, o iki alemde ümit ettiklerini ve dileklerini ihsan ile mükerrem eyle.

Ve ala ali Muhammedin. Yani:

-Ey Allah'ım! Muhammed (S.A.V.) in al ve ashabına ve ona tabi olanların ve ümmetinin üzerlerine daima lütuf ve ihsanını bol eyle.

Allah c.c.

Allah c c 1

H.z. Muhammed S.A.S

H Z Muhammed

Anket

anket 1

Online

18 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi