«Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ke-ma salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke haimidün meci­dün.

Allahümıne barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ke­ma barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahümme ve terahham ala Mııhammediir ve ala ali Muham­medin· kema terahhamte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke ha­midün mecidün. Allahümme. vetehannen ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema tahannente ala .ibrahime ve ala ali İbrahime inneke hamid'ün mecidün. Allahümme ve sellim ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sellemte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidün mecidün.»

Cezuli Hazretleri, Şifa-yı Şerif adındaki kitaptan alıp nakil ve beyan buyurdukları on üç salavat-ı şerifenin bu altıncısını imam-ı Beyhaki Şuayb-ı İman'ında ve Deylemi Firdevs'inde, bir de mübarek·· isimleri (Hazret-i Hüseyin oğlu Ali) olan Zeynel Abidin'den tahric ve rivayet etmişlerdir. Zeynel Abidin de babası Hüseyin (R. anh) tan, o da Resul-i Ekrem (S.A.V.) den rivayet etmişlerdir.

Açıklama:

. Allahümme. Yani: Ey daim ve ezeli ve ·ebedi olan ni'met verici· Allahü Celle
Şa­nühu!

Salli ala Muhammedin ve ali Muhammedin yani:
-Allah'ım Sen, bütün gökten inen kitaplar içinde ve nebilerin ve resullerin dillerinde sena ile medholunan alicenab peygamber (S.A.V.) üzerine salat eyle. Hem de Peygamber-i Zişan ali (ailesi)'nin, ona uyanların, onun ümmetinin üzerine salat eyle.

Allah c.c.

Allah c c 1

H.z. Muhammed S.A.S

H Z Muhammed

Anket

anket 1

Online

21 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi