Allahümme salli' ala Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala ali Muhammedin.

(Bu dördüncü salavat-ı şerife ki onu Muharricin imamlarından Ebu Davud ve Tirmizi ve Nisai ve Ahmed ve Hiyyan ve İbni Ebi Şeyh-be ve İbn-i Huzeyme ve Hakim ve Beyhaki ve Darekutni (Allah cümlesine rahmet eylesin) nin hepsi Eb-0. Me.s'udül Ansari (R. anh) Haz-retlerinden tahric ve rivayet etmişlerdir.)

Açıklama:

Allahümme. ·Yani:

- Ey zatında ve sıfatlarında eşi, ortağı olmayan, onlardan mü­nezzeh olan, noksan ve ayıptan uzak bulunan Allahü Celle Şanühu, ey Yüce: Yaratanıml

Salli ala · Muhammedin nebiyyi. Yani:

- Sen, türlü türlü rahmetinle ve türlü türlü lutuflarınla . devamlı olarak Hazret-i Muhammed (S.A.). in üzerine salat eyle. O, öy-le Muhammed ki yüce nübüvvet ile cümleden üstün buyurulmuştur. O, öyle. Muhammed Mustafa (S.A.V.) dir ki ilahi emirler ve samedani yasaklarla ve yüce Yezdani şeriatlerle insanlara ve cinlere haber vericidir.

Allah c.c.

Allah c c 1

H.z. Muhammed S.A.S

H Z Muhammed

Anket

anket 1

Online

32 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi