<<Allahümme salli ala Muhammedin fil evveline Ve salli ala Muhammedin fil ahirine. Ve Salli ala Muhammedin finnebiyyine. Ve salli ala Muhammedin fil mürseline. Ve salli ala Muhammedin fil me-leil a'la ·yevmiddini. 'Allahümme a'tı Muhammedenel vesilete vel fazilete veşşerefe vedderecetel. kebirete. Allahümme inni amentü bi Muhammedin ve lem erehü fela tahrimni fil cinani rü"yetehü. ver zuknü sohbetehü ve teveffeni ala milletihi veskıni min havzihl meşreben reviyyen saigan henien la nazmeü bade'hü ebeden inneke ala külli şey'in kadirün. Allahümnıe ebliğ rµhe Muhammedin minni tahiyye-ten ve selamen Allahümme ve kema amentü bihi ve lem erehü feli tahrimni fil cenani rü'yetehü.»

Açıklama:

Allahümme. Yani:

- Ey mukaddes zat, bütün celal ve cemal sıfatlarını toplayan yüce Allahım, büyük Yaratanım!

Salli ala Muhammedin fil evveline. Yani:

- Sen, Hazret-i Muhammed (S.A.V.) in üzerine ve kendinden önce dünyaya teşrif eden Enbiya, Mürselin ve onların iman etmiş olan ümmetleri arasında, Muhammed (S.A.V.) e salat, teşrif. ve tekrimat ile şan ve şeriatini yücelt, ya da ben bu salatı getirmezden ön­ce geçen enbiya ve mürselin ve sıddıkiyn, şüheda ve salihin ve mer­hum ümmetleri arasında şanını yücelterek, tebcil ederek kadrini ali eyle.

Ve salli ala Muhammedin fil ahirine. Yani:
- Kendileri Alemlere Rahmet olduğu için nübüvvet ve risaletle teşrif buyurmalarından sonra ta Kıyamet Günü'ne kadar gelmiş ve gelecek evliya- yı kiram, meşayih ve ulular, ulema ve bilginler, saygı sahibi seyyidler arasında mübarek şanlarını yüce kıl, kadir ve men­zillerini yüksek eyle!

Ve salli ala Muhammedin fin Nebiyyine. Yani:

Ey Allahım, Sen, Hazret-i Muhammed (S.A.V.) in üzerine salat ve cümle enbiya ve mürselin arasında şanını yüce kıl.

Allah c.c.

Allah c c 1

H.z. Muhammed S.A.S

H Z Muhammed

Anket

anket 1

Online

25 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi